Municipal Transport Card BPT Reload Station

IC Card Reload Location

Listed below are 89 reload stations open daily from 7am to 7pm.

Reload station  routes
De shengmen  315
De shengmen  5
Shuang quan pu  315
Xi san qi  371
An ding men dong   358
An ding men xi  328 
An ding men  27 
Chang ping dong guan  357
Chang ping bei zhan   345
Hui long guan  344
Beijing amusement park  60
Do xiao qu  387
Beijing West Railway Station Beside Police station
Da tun The first passenger Branch Repair shop
Da tun  108
Zoo  15
Zoo  103
Zoo  65
International Exhibition Center  18
Xiao ying  18
He ping jie bei kou  13
Wan yuan lu  343
Cao qiao 300
Road Inner Ring
Jiao men nan zhan  14
Mu xi yuan  40
Zuo an lu  368
Wu jian lou  12
Fang zhuang nan kou  655

Reload station  routes
Ji jia miao  49
Liu li qiao bei li  6 Final Station
Liu li qiao nan li 323
North Bound 
Station
Feng tai xi zhan  349
Fu cheng men  355
Fu cheng men  409 
Diao yu tai  27 
Yue tan  19
North Bound Station
Da yu  336 Road
Zhong guan cun 320
North Bound Station
Yi he yuan  346
Er li zhuang  16
Qing he xiao ying  632
Xiang shan  360
Bei tai ping zhuang  16
 Road Way station
Dong da qiao  109
Dong da qiao  28
Jin tai lu  9
Tuan jie hu  43
Da bei yao  113
Jin song  41
Guang ming lou  352
Cao qiao 300 Road Inner Ring
Tong zhou bei yuan  372
Gong zhu fen Island Ring Road Center
Gong zhu fen bei yuan  57
Ya men kou 6 passenger Branch
Mu dan yuan  22

Reload station  routes
Ping le yuan  52
Shi jing shan  337
He ping li  104
 Road Express
Bei jing zhan dong jie  403
Kuan jie  104South Bound
Jiu xian qiao  401 
Nan hu 7 passenger Branch
Xuan wu men Beside church
Tian qiao  110
Wu lu ju  104
Bai shi qiao  105
Dong zhi men  107
Chong wen men  111
Kang jia gou  115
Ding hui si  601
Hong miao  118
Huang cun  410
Zhan lan lu 102
South Bound Station
Si hui  1
Si hui  322
Yun gang  339
Yong an lu  6
Yu quan lu  389
Ping guo yuan  311
Ping guo yuan  664
San ying men  627

Listed below are reload stations open daily from 9am to 4pm.

Reload station  routes
Fang shan  917 Main Station
Ping gu  918 Main Station

Reload station  routes
Mi yun  980 Main Station
Huai rou  916 Main Station
 

Reload station routes
Yan qing  919 Main Station
Shun yi Meigouying Village West 300 meter
 

The following 89 reload stations have changed their operation schedule to 26th of each month till 3rd of the next month, with daily opening time from 7:00am to 7:00pm.

Reload station  routes
Bao sheng li xiao qu  305
Xin du dong zhan  315
Tian tong yuan  358
Zhong tan  358
Zuo jia zhuang  24
Huang si  60 
Dong si shi tiao  42 
Gan shi qiao  42
Beijing West Railway Station  21
Beijing West Railway Station  320
China Science and Technology Museum  21
Jiang zhuang hu  62
Zuo an dong lu  300
 Outer Ring
Tong chang  39
Mu xi yuan  324
Beijing South Railway Station  20
Beijing South Railway Station  102
Jiu gong  341
Hai hu tun  2
Cui lin xiao qu  19
Xi hong men  377
Shi liu yuan  610
Da guan yuan  59
Jian xin yuan  613
Guang wai wan zi  309
Er qi chang  661
Wan liu (Bei da gong yu)   332
Xin jie kou huo kou  331

Reload station  routes
Bei guan ting 44
Road Inner Ring
Cai hu ying  340
Yi hai hua yuan  604
Gao lou cun  46
Xi dan(Da mu cang)  46
Xiao ma chang  47
Qi li zhuang  323
Xiao yue yuan  301
Xi bian men  390
Nan wu li dian  390
Bei lu yuan  616
Yan cun  646
Beijing Railway Station  10
Fu xing men  395
Liao gong zhuang  355
Yu xin xiao qu  398
Cheng tie shang di zhan  447
Yong feng zhan  365
Yi he yuan  374
Xi xiao ying  330
Bei gong men  303
Xi zhi men nan  375
Xi zhi men bei  651
Han jia chuan  375
Feng tai dong da jie  335
Xiao zhuang  342
Wu yi hua yuan  342
Da jiao ting  35

Reload station  routes
Dong da qiao  350
Da bei yao  348
Qiao zhuang  312
Capital Airport  359
Ma guan ying  1
Feng tai bei lu  310
Ma chang  354
Si hui  4
Si hui  402
Dian chang xin cun  4
Chang chun jie  337
Fang zhuang  37
Ba da chu  389
Gu cheng  318
Bai yun lu  114
Bai yun lu  308
Gong ren ti yu chang  113
Ying hua xi jie  119
Shi fo ying  608
Xing fu san cun  110
 North Bound
Lai guang ying  404
Nan gao  402
Do zhi men  401
Do zhi men  359
Hong lian nan li  609
Xi huang zhuang  121
Ming chun yuan  423
Bei yuan jia yuan  653